Záruka výrobce, společnosti BESTWAY®

V souladu s evropskou směrnicí č. 1999/44/ES a národními právními předpisy poskytuje společnost Bestway zákazníkům poprodejní servis.

Kategorie, pro něž poskytujeme služby pro zákazníky: nadzemní bazény, vířivky, profesionální čluny, čerpadla filtrů, pískové filtry a elektrické výrobky.

Chcete-li najít informace o našich výrobcích nebo reklamovat zboží v záruce, navštivte stránku https://www.bestwaycorp.com/support/indexa vyplňte všechny požadované údaje. Případně se můžete obrátit na místní centrum služeb pro zákazníky https://www.bestwaycorp.com/support.

Řešení žádosti usnadníte a urychlíte, když si před podáním připravíte následující dokumenty:

- Potvrzení o prodeji

- Obrázek závady

- Číslo šarže

DŮLEŽITÉ:

Společnost Bestway opraví nebo vymění POUZE POŠKOZENOU ČÁST, NIKOLI CELÝ KOMPLET.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo odeslat výrobek na další zkoušky.

Žádáme o uvedení úplných informací, abychom vám mohli co nejlépe pomoci

Společnost Bestway nese výhradní odpovědnost za vše, co předepisují příslušné právní předpisy, jakož i za smluvní závazky (příklad: čl. 3,4,5 směrnice 1999/44/ES).

V souladu s článkem 2 směrnice společnost Bestway nevymění žádné výrobky, u kterých se bude domnívat že k poškození došlo v důsledku nedbalosti nebo použití v rozporu s pokyny uvedenými v příručce pro majitele.

Záruka společnosti Bestway® se vztahuje na výrobní vady zjištěné během vybalování nebo používání výrobku v rámci stanovených mezí použití a za předpokladu respektování varování a pokynů uvedených v uživatelské příručce. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které nebyly nijak upravovány žádnou třetí stranou. Výrobek musí být skladován a je třeba s ním zacházet ve shodě s technickými doporučeními.

ČASTÉ DOTAZY, PŘÍRUČKY, VIDEA A NÁHRADNÍ DÍLY NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ PODPORY: www.bestwaycorp.com/support.

VIDEA MŮŽETE TAKÉ ZHLÉDNOUT NA KANÁLU BESTWAY NA YOUTUBE: www.youtube.com/user/BestwayService.